Vragen en antwoorden over recreatie en toerisme (update 29 mei)

  • 9 minuten leestijd

De veiligheidsregio Twente heeft voor zowel recreanten als ondernemers vragen en antwoorden op een rijtje gezet over recreatie en toerisme in Twente. De Rijssen-Holten valt als Twentse gemeente onder deze veiligheidsregio en de informatie hieronder geldt voor de gehele gemeente.

Vragen en antwoorden voor recreanten

Campings en vakantieparken
Moeten vakantieparken en campings dicht? Nee. Vakantieparken en campings zijn sinds 24 april 2020 weer toegankelijk voor recreanten en toeristen. Wel moeten alle gemeenschappelijke voorzieningen op de vakantieparken en campings dicht. Daaronder vallen de recreatieruimtes en gemeenschappelijk sanitaire voorzieningen als was-, douche- en toiletgelegenheden. Zwemgelegenheden op vakantieparken en campings mogen vanaf 11 mei 2020 opengesteld worden voor sporten en bewegen met uitzondering van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen en mits de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de bezoekers te garanderen.

Ik woon niet in Twente, maar heb een tweede huisje (of heb een huisje gehuurd)
in een van de gemeenten in Veiligheidsregio Twente. Mag ik daar nog naar toe? Dat mag alleen als het huisje eigen sanitaire voorzieningen heeft en u de algemene voorschriften rond samenkomsten en 1,5 meter afstand opvolgt.

Ik heb een stacaravan op een van de vakantieparken in de gemeenten van Veiligheidsregio Twente, mag ik daar nog naar toe?
Dat mag alleen als uw stacaravan eigen sanitaire voorzieningen heeft en u de algemene voorschriften rond samenkomsten en 1,5 meter afstand opvolgt.

Ik wil kamperen, mag dat?
U kunt kamperen als u volledig zelfvoorzienend bent en daardoor niet aangewezen bent op de gedeelde sanitaire voorzieningen voor onder andere douchen, tandenpoetsen, wassen en toiletgebruik.

Ik heb een caravan of camper met een eigen toilet, mag dat?
Dat mag alleen als u ook beschikt over een eigen badkamer/douche en dus niet bent aangewezen op de gedeelde sanitaire voorzieningen. Het is toegestaan het chemisch toilet te legen op een stortplaats of in een gebouw voor gedeelde sanitaire voorzieningen. Het afstorten van het chemisch toilet (zogenaamde cassette) van caravan of camper bevindt zich veelal aan de buitenkant van een gemeenschappelijke toilet-, was- en/of douchevoorziening en kan dus gewoon doorgang vinden. Indien het afstorten van de cassette zich aan de binnenkant van een gemeenschappelijke toilet-, was- en/of douchevoorziening bevindt dan dient de terreineigenaar er zorg voor te dragen dat alleen voor de afstort de gemeenschappelijke toilet-, was- en/of douchevoorziening wordt geopend, gereinigd en direct weer wordt afgesloten na het afstorten. Ook moet er op worden toegezien dat de gemeenschappelijke toilet-, was- en/of douchevoorziening niet door anderen dan de betrokkene bij het afstorten betreden wordt.

Stel u wilt kort kamperen en u heeft eigen sanitaire voorziening. U hoeft geen gebruik te maken van de gedeelde voorzieningen, ook niet om een chemisch toilet te legen, mag dit dan?
Ja, dit mag volgens de noodverordening. Zolang u volledig zelfvoorzienend bent en daardoor niet aangewezen op de gedeelde sanitaire voorzieningen voor onder andere douchen, tandenpoetsen, wassen en toiletgebruik. Het is dus verboden om enkel en alleen met een toiletvoorziening zonder was- en/of douchevoorziening te kamperen. Hierdoor is het kamperen met een tent - m.u.v. zogenaamde 'glamping-tenten' of vouwwagen niet mogelijk en kan er wel met caravan of camper worden gekampeerd. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt.

Mag ik gebruikmaken van de afwasgelegenheid op de camping?
Een aparte afwasgelegenheid buiten of aan de buitenkant van een sanitairgebouw op een camping is toegestaan, mits de afstandseis van 1,5 meter in acht kan worden genomen.

Ik wil naar een groepsaccommodatie, kan dat?
Vanaf 1 juni 2020 zijn samenkomsten tot en met 30 personen (weer) toegestaan, ook in groepsaccommodaties. Voor samenkomsten tot en met dertig personen geldt dat betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand moeten houden tot de dichtstbijzijnde persoon, behalve als het personen betreft die tot één huishouden behoren. De HISWA-Recron geeft dit ook aan in de vragen/antwoorden voor ondernemers.

Vragen en antwoorden voor ondernemers

Moeten vakantieparken en campings dicht?
Nee. Vakantieparken en campings zijn sinds 24 april 2020 weer toegankelijk voor recreanten en toeristen. Wel moeten alle gemeenschappelijke voorzieningen op de vakantieparken en campings dicht. Daaronder vallen de recreatieruimtes en gemeenschappelijk sanitaire voorzieningen als was-, douche- en toiletgelegenheden. Zwemgelegenheden op vakantieparken en campings mogen vanaf 11 mei 2020 opengesteld worden voor sporten en bewegen met uitzondering van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen en mits de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de bezoekers te garanderen.

Mag ik nog wel huisjes verhuren aan meer dan drie mensen per huisje? Ja dat mag?
Vanaf 1 juni 2020 zijn samenkomsten tot en met 30 personen (weer) toegestaan, ook in groepsaccommodaties. Voor samenkomsten tot en met dertig personen geldt dat betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand moeten houden tot de dichtstbijzijnde persoon, behalve als het personen betreft die tot één huishouden behoren.

Mag ik caravans en campers met een eigen sanitaire voorzieningen wel toestaan op mijn recreatieterrein?
Dat is toegestaan als zij volledig zelfverzorgend zijn. Dat houdt in dat uw gasten beschikken over een eigen badkamer/douche en chemisch toilet en dat zij dus de gedeelde sanitaire voorzieningen niet nodig hebben. Het is met ingang van 24 april wél toegestaan het chemisch toilet te legen op een stortplaats of in een gebouw voor gedeelde sanitaire voorzieningen. Dit onder de strikte voorwaarde dat uw gasten geen gebruik maken van de andere voorzieningen in het gebouw.

Mag ik gasten op de camping toelaten die gebruik maken van een stortplaats voor chemische toiletten die los staat van het gebouw met gedeelde sanitaire voorzieningen?
Dat mag, mits zij ook voor douchen, tandenpoetsen, (af)wassen) etc. niet afhankelijk zijn van de gedeelde sanitaire voorzieningen.

Wat moet ik doen als mensen zich niet aan voorschriften houden?
Als u constateert dat uw gasten zich niet aan de voorschriften houden dan spreekt u in eerste instantie zelf de mensen daar op aan. Heeft dit geen of onvoldoende effect, bel dan de politie via 0900-8844 (geen spoed, wel politie) of de toezichthouders van uw gemeente.

Wat als mensen ziek worden? Hoe moet ik dan zorgen dat ook zij zich aan de regels kunnen houden als ze samen met anderen bij ons in een accommodatie zitten?
Mensen die verkoudheidsklachten hebben, moeten thuis blijven. Als ze benauwd zijn en/of koorts hebben, moeten ook hun gezinsleden thuis blijven. Als ze tijdens hun vakantie ziek worden, moeten ze op hun vakantieadres binnen blijven of met eigen vervoer naar huis gaan en daar binnen blijven.

Is het mijn verantwoordelijkheid dat alle mensen op mijn park c.q. bedrijf zich aan de voorschriften houden? Ik heb geen personeel genoeg om dit te handhaven.
Alleen samen krijgen we corona onder controle, dus ja, u moet erop toezien dat uw gasten zich houden aan de voorschriften. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat u te weinig personeel heeft, overweeg dan minder gasten toe te laten op het terrein. Eigenaren en beheerders moeten (vaste) gasten zichtbaar op de hoogte brengen van de regels die gelden voor hun verblijf. Worden ze niet nageleefd, dan moet u hen verzoeken te vertrekken.

Hoe breng ik mijn gasten zichtbaar op de hoogte van de geldende maatregelen?
Er zijn veel communicatiemiddelen beschikbaar om de maatregelen onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld posters en banners. U kunt ze downloaden vanaf de website van de Rijksoverheid.

Mag ik wel alle accommodaties verhuren op mijn park/alle campingplekken bezet hebben? Of geldt er een maximum bezettingsgraad om klanten meer ruimte te bieden?
Te allen tijde geldt dat personen minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar moeten kunnen bewaren. Om mensen voldoende ruimte te geven is het advies om niet alles vol te boeken. Dit is mede afhankelijk van hoe ruim uw recreatieterrein is opgezet. Bovendien geldt: de verhuurde eenheden moeten eigen sanitair hebben, want gedeelde sanitaire voorzieningen moeten dicht.

Wat gebeurt er als mijn bezoekers of mijn personeel zich niet aan de regels houden?
Wij verwachten van u dat u uw gasten en uw personeel daarop aanspreekt en hen wegstuurt als er geen verbetering optreedt. Ervaart u problemen bij het aanspreken van uw gasten, bel dan de politie via 0900-8844 (geen spoed, wel politie) of neem contact op met de toezichthouders van uw gemeente.

Welke voorzieningen op mijn terrein moeten gesloten blijven?
Horeca moeten gesloten zijn. Afhalen en bezorgen mag. Gedeelde sanitaire voorzieningen zijn gesloten. Bezoekers mogen wél gebruik maken van eigen toiletvoorzieningen in een huisje, chalet of stacaravan. Speeltuinen mogen open als de regel van 1,5 meter in acht genomen wordt. De receptie van een locatie mag geopend blijven al moet wel de regel van 1,5 meter afstand in acht te worden genomen. Te allen tijde geldt minimaal 1,5 meter afstand tussen personen. U kunt bijvoorbeeld een poster ophangen waarop u aangeeft dat er maximaal twee personen per keer naar binnen mogen bij de receptie. Dit is uiteraard afhankelijk van het vloeroppervlak van de betreffende ruimte.

Hoe sta ik garant voor de veiligheid van mijn personeel?
Ook personeel moet 1,5 meter afstand bewaren tot elkaar en tot bezoekers. Andersom geldt dat uiteraard ook.

Wat als ik besluit mijn recreatieterrein te sluiten, wie betaalt dan de kosten? Ik vind het namelijk niet verantwoord op deze manier te ondernemen en risico’s te lopen.
Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van gasten en personeel. Als u besluit het terrein te sluiten dan doet u dit voor eigen rekening. Wel zijn er ondersteunende maatregelen voor ondernemers die te lijden hebben onder de coronacrisis. Kijk hiervoor op www.rijksoverheid.nl.

Ben ik ook verantwoordelijk voor groepsvorming buiten de hekken/grenzen van mijn vakantiepark?
Personen die zich buiten uw terrein verzamelen zijn zelf verantwoordelijk voor de 1,5 meter afstand die zij tot elkaar moeten bewaren. U kunt die personen wijzen op deze verantwoordelijkheid als u constateert dat zij de voorschriften niet naleven. Heeft dat geen effect, bel dan de politie via 0900-8844 (geen spoed, wel politie).

Wanneer kan de voorzitter van de veiligheidsregio een gebied sluiten en wat betekent dat?
Hij kan een gebied of locatie aanwijzen waar mensen niet meer mogen komen als blijkt dat het door de hoeveelheid mensen moeilijk is om de afstand van 1,5 meter te bewaren. Ook kan hij een gebouw sluiten als blijkt dat mensen zich op die locatie niet aan de regels houden.

Tot wanneer is de nieuwe noodverordening geldig voor wat betreft het sluiten van sanitaire voorzieningen?
De noodverordening is vastgesteld door de voorzitter van Veiligheidsregio Twente. Hierin is geen einddatum opgenomen. De maatregelen met betrekking tot de sanitaire voorzieningen gelden daardoor in eerste instantie voor onbepaalde tijd. De lijn van versoepeling vanuit de Rijksoverheid houden we uiteraard in de gaten. In de routekaart van het kabinet is nu de datum van i juli 2020 opgenomen.

Kijk voor actuele informatie ook op: vttwente>>