Landschapsbiografie

  • 2 minuten leestijd

De Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal is een schitterend gebied met veel meer samenhang dan je op het eerste gezicht zou denken. De geschiedenis van dit landschap is nu opgetekend in een landschapsbiografie.

De Sallandse Heuvelrug is een gewaardeerd natuurgebied. Als je uitzoomt, zie je dat dit gebied nog maar één van de ‘bergen’ is in een gebied vol heuvels en dalen, dorpen, landgoederen, akkers en velden.

150.000 jaar geleden schoof een grote ijsmassa over het gebied en duwde de grond opzij: alsof je je duim in natte klei duwt. Er ontstonden 16 heuvels en na het smelten van het ijs stroomde tussen de heuvels de voorloper van de rivier de Regge. De geschiedenis van dit landschap is nu opgetekend in een landschapsbiografie.

Tijdvensters door de geschiedenis

Het verhaal laat je begrijpen wat de samenhang in het landschap is. Het geeft inzicht in waarom zoveel partijen samen het gebied willen behouden en versterken voor komende generaties: de bomenrijen, beken, akkers, houtwallen, heide, heuvels, dorpen en wegen. Ze behoren allemaal tot het landschap dat door de natuur en vooral door de mens is gevormd.

De landschapsbiografie neemt je aan de hand van drie tijdsvensters mee door de geschiedenis van de Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal: van de voorlaatste ijstijd tot nu. Er is verbazingwekkend veel nog zichtbaar in het landschap: van stuwwallen, zwerfkeien en beken tot grafheuvels. Of markegrenzen, die vaak nog overeenkomen met huidige gemeentegrenzen. Maar ook heidevelden, stuifzand of namen van velden die verwijzen naar familienamen en -verhalen. Stap voor stap, aan de hand van foto’s en kaarten, wordt duidelijk hoe onze voorouders het land inrichtten. Waar de eerste nederzettingen kwamen en waar de eerste landgoederen ontstonden. Hoe akkertjes al lang geleden grotere akkercomplexen werden en hoe nu geboerd wordt in het gebied. Of hoe het toerisme opkwam.

Lees hier verder en download de landschapsbiografie.