navigatie overslaan

Werkzaamheden Project Regge Pelmolen Rijssen

  • 1 minuten leestijd

Vandaag start het Waterschap Vechtstromen met de werkzaamheden aan de Regge, in de omgeving van Pelmolen Ter Horst. Omwonenden en recreanten kunnen hier hinder van ondervinden.

De Regge is de afgelopen jaren vrijwel geheel heringericht. Met het project Regge Pelmolen Rijssen vult het waterschap Vechtstromen nu een van de laatste ontbrekende schakels in. De komende periode voert aannemer Hoftijzer Verhuur en Aannemingsbedrijf bv uit Aalten de werkzaamheden uit.

Tijdspad werkzaamheden Regge

De werkzaamheden van de Regge (omgeving Pelmolen Rijssen) starten op maandag 30 mei 2022 en duren tot in het najaar van 2022. Omwonenden en recreanten langs en op het water kunnen hier enige hinder van ondervinden. Voor wandelaars wordt een omleiding aangegeven. Het varen op de Regge met kano, fluisterboot of zomp is periodiek niet mogelijk tijdens werkzaamheden aan de huidige Regge. Dit wordt met borden aangegeven.

Realisatie van een klimaat bestendige en natuurlijke Regge

In samenwerking met een particuliere landgoedeigenaar en Landschap Overijssel verandert waterschap Vechtstromen de Regge door deze weer te laten meanderen (slingeren) door het landschap. Voldoende water voor landbouw en natuur, een goede waterkwaliteit, nieuwe natuur maar ook een bijdrage aan recreatief medegebruik zijn de belangrijkste uitgangspunten bij dit project.

Bron: Gemeente Rijssen-Holten en Waterschap Vechtstromen